Tesla pod lupą Komisji Europejskiej

9 czerwca, 2023 Wyłączono przez Marek Polak

Jak wszyscy wiemy, Tesla udostępniła swoje Superchargery w wybranych krajach kierowcom innych marek. Niestety jednocześnie ograniczyła dostęp do nich tylko dla osób mieszkających w tych państwach, co wg naszego redaktora Marka Polaka łamie zasadę równości wszystkich obywateli Unii Europejskiej w kwestii dostępności do usługi, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zgłosiliśmy skargę na Teslę do Komisarza Tierry Bretona (znanego z tego, że wymógł na Apple zmianę z Lightning na USB-C) i w dniu dzisiejszym otrzymalismy odpowiedź z biura Komisarza.

Poniżej tłumaczenie odpowiedzi:

(…)W Państwa wiadomości informują Państwo, że Tesla rozpoczęła otwieranie swoich stacji ładowania dla marek innych niż Tesla w kilku państwach członkowskich UE.
Jednakże, wskazują Państwo, że te stacje ładowania mogą być używane tylko przez obywateli tych konkretnych państw członkowskich.
Twierdzą Państwo, że stanowi to naruszenie Państwa prawa do równego traktowania jako obywatela UE.
Przyjęliśmy Państwa skargę i przekazaliśmy ją firmie Tesla, aby uzyskać ich stanowisko w tej sprawie. Obecnie czekamy na ich odpowiedź i skontaktujemy się z Państwem, gdy ją otrzymamy i ocenimy ją zgodnie z dorobkiem prawnym UE.
Warto również zauważyć, że zasadniczo wszystkie stacje ładowania Tesli powinny być otwarte zarówno dla pojazdów elektrycznych Tesli, jak i innych marek, chyba że nie są publicznie dostępne w rozumieniu Dyrektywy 2014/94/UE (wkrótce zastąpionej nowym Rozporządzeniem w sprawie infrastruktury alternatywnych paliw).
Z góry dziękujemy za cierpliwość.

Będziemy informować o dalszych losach skargi